Prevodník dĺžky

...
...

Metrické

Kilometer
1
Merač
1000
Decimetr
10000
Centimeter
100000
Milimetrov
1000000
Mikrometre
1000000000
Nanometer
1012
Angstrom
1013

Briti / Američania

Ligy
0,21
Mile
0,62
Furlong
4,97
Reťaz
49,71
Rod
198,84
Dvor
1093,61
Noha
3280,84
Odkaz
4970,97
Ruka
9842,52
Inch
39370,08
Riadok
393700,79
Mil
39370078,74
Thou
39370078,74

Námorné

Sea Mile
0,54
Fathom
546,81

Astronomické

Parsec
3,24×10-14
Svetelný rok
1,06×10-13
Astronomická jednotka
6,68×10-9
Svetlá minúta
5,56×10-8
Svetelná sekunda
3,34×10-6

$0

24 Hodín

$7.99

Svetlo

$6.99

Základné

$11.99

Neobmedzený

$26.99

2 50
0MB 8GB
0MB 500 MB
1
Náhľad mobilného telefónu QR code
Online Converter
Skenujte QR kód pre otvorenie konvertora súborov v telefóne
Ďalšie online nástroje
Vyberte jazyk
Výber oblasti zmení jazyk na lokalite OnlineConvert.com
Formát vyhľadávania

Vyhľadávanie podporovaných typov súborov na lokalite OnlineConvert.com

Naskenujte súbor na prevzatie QR kódu
Naskenujte QR kód a stiahnite si súbor ""